Velkommen til
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

 


 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er en virksomhet under 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

DSS er regjeringens instrument for en effektiv, sikker og fremtidsrettet departementsvirksomhet. 
 

Våre verdier er resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. 


Her finner du oss

 

Varemottak/ leveringsadresse:

Akersgt. 59, innkj. Munchs gt.
0180 Oslo


Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
Youngstorget 5, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo
telefon: 22 24 90 90 faks: 22 24 95 95 
e-post: postmottak@dss.dep.no
organisasjonsnummer: 974 761 424
Pressekontakt (hverdager fra kl. 08.00-15.00):
Margot Vågdal, tlf. 480 16 317