Panteautomaten Pantus i kantinen i R5. Foto: DSS.

Gjennom miljøledelsessystemet EMAS har departementsfellesskapet satt opp mål om å redusere avfallsmengdene fra egen drift. Innen 2025 skal de totale avfallsmengdene fra regjeringsbygningene reduseres med 20 prosent, sammenlignet med avfallsmengden i 2018.

Som ett av tiltakene for å nå målet, ble det i fjor vår lansert et pilotprosjekt i kantinen i regjeringsbygg R5. Pilotprosjektet fikk navnet Pantusprosjektet, og formålet med det har vært å kutte bruken av engangsemballasje til take-away-mat. Gjennom prosjektet har det blitt testet ut å erstatte emballasjen med gjenbrukbare bokser. Disse pantes i en panteautomat i kantinen, – en automat som er utformet som en superhelt, med navnet Pantus.

Prosjektet er ledet av DSS og utviklet i samarbeid med pantesystemutvikleren GRIN og kantineleverandøren Compass Group, som har hatt mobilappen Nær. Piloten har i første omgang blitt testet ut i kantinen i regjeringsbygg R5, men ordningen utvides nå til også å gjelde kantinen i Akersgata 64.

Se historien om Pantus:

Stor suksess for pilotprosjektet

Løsningen med pant av bokser har blitt testet ut ett år, og erfaringen viser at panteløsningen har vært en stor suksess. I løpet av det første året med Pantus-prosjektet har bruken av engangsbeholdere i kantinen i R5 gått sterkt ned, fra 90 000 bokser i året – til null. Alle returbokser som benyttes blir pantet i automaten og brukt på nytt.

Pantesystemet har en gjennomsnittlig returrate på tilnærmet 100 prosent. Dette tilsier at løsningen er et sirkulært system med god ressursutnyttelse.

Utvidelse av «Pantus» til ny kantine i regjeringskvartalet.

Fra og med mandag 13. mai ble prosjektet utvidet til også å gjelde i kantinen i Akersgata 64. Nå kan over 2000 ansatte som jobber i departementsbyggene R5 og A64 benytte seg av returboks- og panteløsningen når de skal ta med seg mat fra kantinene.

Tiltaket forventes å ha ytterligere effekt for reduksjon av avfallsmengder fra departementsfellesskapet.