Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har bedt politiet om å fjerne demonstranter som er til hinder for at departementene kan utføre sin funksjon. Dette er viktig for å ivareta samfunnskritiske funksjoner.

DSS har så langt det er mulig lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre sitt budskap. Demonstrantene har fått tydelig informasjon om at de er velkomne til å ytre seg, men at demonstrasjonen ikke kan gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene.

(Publisert torsdag 02. mars kl. 08.35)