Det var demonstrantenes varslede opptrapping av aksjonen med blokade av flere bygg i regjeringskvartalet som gjorde at DSS ba om hjelp fra politiet. En slik blokade ville hindret ansatte i flere departementer å gå på jobb. Blokkerte rømningsveier ville også være til hinder for evakuering i en nødsituasjon.

Etter en samlet vurdering mener DSS derfor at opptrappingen medfører en sikkerhetsmessig risiko som ikke kan håndteres uten at det er til hinder for departementenes funksjon.

Siden torsdag 23. februar har det vært demonstranter i resepsjonen i regjeringsbygg nummer 5 (R5) i Akersgata 59. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har det operative ansvaret for sikkerheten for departementene og har vurdert situasjonen fortløpende.

Både Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet holder til i R5. Demonstrantene aksjonerer mot vindkraftverkene på Fosen, en sak som nå er til behandling i Olje- og energidepartementet.

 

(Publisert mandag 27. februar kl. 04.32)