Monica Mæland og Are Langaard Jensen
Statsråd Monica Mæland delte ut prisen for beste statlige lærebedrift for 2019 til DSS, ved avdelingsdirektør Are Langaard Jensen.

Prisen ble 6. desember delt ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som roste DSS for arbeidet med lærlinger.

– DSS er et foregangseksempel på god rekruttering av lærlinger. Vi er stolte over hva dere har fått til, og gleder oss til å følge dere i tiden som kommer, sa Mæland.

14 lærlinger i DSS

DSS har 14  lærlinger i virksomheten, og har de siste årene etablert en solid satsing på sikkerhetsfaglærlinger. Her får lærlingene opplæring i å beskytte ansatte i departementene mot uønskede hendelser, forebygge kriminell adferd og planlegge og gjennomføre sikkerhetstiltak. Flere av de tidligere lærlingene har fått fast jobb i DSS.

Felles løft i virksomheten

Kommunal og moderniseringsministeren la også vekt på DSS sin samlede innsats for å følge opp lærlingene.

– I DSS tar hele organisasjonen ansvar for oppfølging av lærlingene. Dette er forbilledlig og et eksempel til etterfølgelse, sa hun.

Avdelingsdirektør Are Langgård Jensen tok imot prisen på vegne av DSS.

– Vi har satset bredt i virksomheten for at lærlingene skal gis mulighet for å få god helhetsoversikt og kompetanse innen sitt fag, og det er veldig mange i DSS som bidrar til gode læringsarenaer for lærlingene. Jeg er stolt og takknemlig over å motta denne prisen på vegne av DSS, sa Jensen.

Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet,  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter. Juryen fremhever blant annet at DSS har gjort en solid innsats for å få på plass en satsing på sikkerhetsfaglærlinger, og at de er godt representert på mange arenaer for å fremme DSS som en attraktiv arbeidsgiver.

Om prisen

DSS var nominert til årets statlige lærebedrift sammen med Sørlandet Sykehus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Domstoladministrasjonen.

Prisen for årets statlige lærebedrift er 10 000 kroner og et diplom.

Prisen ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i 2016. Formålet med prisen er å fremme arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent for statlige virksomheter.