Den 10. oktober 2022 ble nettstedet Kudos.dfo.no lansert. Nettstedet er en dokumentsamling og en søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter.

Kudos er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Nasjonalbiblioteket (NB) og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

På Kudos kan du blant annet søke frem dokumenter fra offentlige virksomheter, – som evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Med lanseringen ble over 17000 slike kunnskapsdokumenter gjort samlet tilgjengelig for brukere i offentlige virksomheter, og for allmennheten.

Hvorfor Kudos?

Nettstedet skal gjøre kunnskapsdokumenter som tidligere er produsert og publisert i etatene enklere tilgjengelig for brukere.

Gjennom å søke på Kudos kan brukerne få opp en samlet dokumentoversikt over ulike faglige temaer i statsforvaltningen, noe som kan være nyttig som et kunnskapsgrunnlag når de skal produsere lignende dokumenter innen fagområdet. Løsningen kan også gi et nyttig kunnskapsgrunnlag til støtte for beslutninger og for bedre styring, organisering og ledelse.

Kudos – Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor

Fra lanseringen av nettstedet Kudos.dfo.no på Nasjonalbiblioteket 10. oktober. Fra venstre: Aslak Sira Myhre (NB), Hilde Singsaas (DFØ) og Erik Bollestad (DSS). Foto: Andreas Støver