DSS presterer bedre som virksomhet når vi har et mangfold av ansatte som samarbeider godt på tvers av bakgrunn og organisasjonstilhørighet. De kommer opp med flere idéer og utvikler bedre løsninger.

DSS jobber helhetlig og systematisk for at kultur, ledelse, og HR skal fremme inkludering og mangfold. Vi har laget en ny handlingsplan for inkluderingsdugnaden og satser videre på kompetanseutvikling blant våre ansatte. Vi har oppdatert tekstene i jobbannonsene for å bedre treffe målgruppen i inkluderingsdugnaden. Avkrysningsfunksjon for hull i CV er etablert i rekrutteringssystemet og tatt i bruk, og vi har gjennomgått våre rutiner for hvordan vi vurderer søknader og CV-er.

En kultur som verdsetter mangfold bidrar til at vi lytter til hverandre, søker å forstå og lære av hverandre, har et inkluderende miljø og jobber sammen for fellesskapet. Godt samarbeid handler om å trekke på hverandres styrker og å sette pris på at vi er gode på forskjellige ting.

 

E-læring: Mangfoldsrekruttering

DSS har deltatt i utforming av e-læringskurset «Mangfoldsrekruttering» som ble lansert på DFØ sin læringsplattform i januar 2021.

E-læringskurset tar deg gjennom en rekrutteringsprosess og består av fem moduler:

  • Forstå verdien av mangfold – er du bevisst på hvilken verdi mangfold har for deg som leder, din enhet og virksomhet?
  • Legg grunnlaget – hvordan bruker du handlingsrommet ditt i jobbanalysen og definerer krav som åpner for mangfold? Hvilke kompetansekrav skal prioriteres i den aktuelle stillingen?
  • Formidle smart – hvordan formidler du mangfold i utlysningsteksten? Beskriver du kravene for stillingen slik at du sikrer en bred og mangfoldig søkermasse med relevant kompetanse?
  • Vurder systematisk – hvordan vurderer du kandidatenes kvalifikasjoner i forhold til kompetansebehovene du har lyst ut? Bruker du varierte seleksjonsmetoder i vurderingen?
  • Velg den rette – hvordan sikrer du at du er tro mot dataene fra seleksjonsmetodene i din beslutning? Er du sikker på at kandidaten du mener passer best inn og du kanskje likte best er den kandidaten som er best kvalifisert for stillingen?

Status

DSS hadde, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), 18,7 prosent ansatte med innvandrerbakgrunn i 2020. Ifølge SSB var andelen 18,5 i 2019. For staten i alt var andelen innvandrere 12,4 prosent i 2020.

Per 31. desember 2020 var det 60 prosent menn og 40 prosent kvinner i DSS. Gjennomsnittlig lønnsnivå i DSS viser at kvinner i fast stilling i 2020 hadde 2,2 % høyere lønn enn menn i fast stilling.

DSS arbeider med å innfri målet om at minimum fem prosent av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi oppnådde dessverre ikke 5 prosentmålet i 2020.

Se flere detaljer i DSS’ årsrapport for 2020.