Bilde fra avtaleinngåelsen: F.v. bak: Cathrin Rattén (faglig leder, DSS), Monica Friis (DSS), Espen Naumann (DSS), Grete Rian (DFØ) og Guro Myklestul (DFØ). F.v. foran: Inger Johanne S. Olafsen (OsloMet), Marianne Lidstrøm (OsloMet), Wenke Haugslett (OsloMet) og Are Langaard Jensen (DSS). Faglig leder ved OsloMet, Odd Harald Johansen, var forhindret fra å delta på møtet. Foto: Liv Nodeland, DSS

Torsdag 5. januar 2023 signerte Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og OsloMet samarbeidsavtale om lærlingesamarbeid. De skal i fellesskap tilby lærlingeplasser, og dele på ansvaret for å gjennomføre læreplanen. Lærlingene arbeider som sikkerhetsvakter i døgnkontinuerlig turnus i operativ sikringstjeneste i DSS og i seksjon for drift og husøkonomi, i avdeling for eiendom hos OsloMet.

– Dette er et unikt og spennende samarbeid, sier Grete Rian fra Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK-stat). – Vi vet at DSS er profesjonelle i det å ha lærlinger, og vi kan komme til å bruke erfaringene herfra til å samarbeide om lærlinger med andre virksomheter.

DSS ansetter denne våren seks lærlinger i sikkerhetsfaget for perioden, og OsloMet to lærlinger.

Tidsperioden er fra august 2023 – august 2025. Søknadsfristen er 1. mars.

DSS: Slik blir du lærling i DSS (dss.dep.no)

OsloMet: Lærlinger i sikkerhetsfaget hos OsloMet – finn.no

Positiv påvirkning

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en avtale med OsloMet så raskt, sier Are Langaard Jensen, avdelingsdirektør i sikkerhetstjenesteavdelingen i DSS. – De unge lærlingene har hatt god effekt på oss som organisasjon. De stiller krav, og de stiller spørsmål. Det har ført til at vi har skjerpet oss på en måte som ikke ville skjedd uten lærlingene. Jeg håper samarbeidet fører til at OsloMet også vil oppleve denne effekten, sier han.

DSS og Oslo Met ønsker å gi lærlingene et godt læringsutbytte og gode arbeidserfaringer, og vil derfor ha tett dialog seg imellom i løpet av læretiden. Ordningen er et prøveprosjekt og de vil evaluere avtalen etter utløpet av toårs-perioden.

– Hvis dette blir så bra som vi tror, så kan det på sikt bli aktuelt å samarbeide innen flere lærefag, sier fungerende seksjonssjef HR i DSS Monica Friis entusiastisk.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om avtalen, ta kontakt med lærlingekoordinator i DSS, Rainer Karlsen på e-post: rainer.karlsen@dss.dep.no.