DSS ved Statens senter Engerdal (SSiE) leverer sentralbordtjenester til en lang rekke statlige virksomheter. Nå videreutvikler servicesenteret sitt tjenestetilbud gjennom nye digitale løsninger.

Seksjonssjef Frank Willy Lie Bråten ved SSiE forteller at de gjennom et samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken har nedsatt et pilotprosjekt der de som en prøveordning skal betjene en manuell chatfunksjon på embetets hjemmesider.

– Gjennom chatten vil innbyggere kunne få svar på de mest vanlige spørsmålene om separasjon og skilsmisse og som en del av pilotprosjektet er det bygget opp en liste på 100 spørsmål med generelle tilbakemeldinger som vi skal kunne svare ut ved henvendelser på chatten, forteller Bråten.

I praksis innebærer tjenesten at SSiE mottar skriftlige henvendelser i en chat, og besvarer disse fortløpende.

Evaluering i utgangen av mars

Piloten skal foregå ut mars måned og skal deretter evalueres. Da vil en kunne si noe om chattjenesten har vært nyttig for brukerne og om den har avlastet de som jobber som saksbehandlere på separasjon og skilsmisse hos statsforvalteren.

– Vi skal også evaluere om chattjenesten reduserer saksbehandlingstid og telefonkøer hos statsforvalteren, og om den bidrar til en bedre tilgjengelighet for embetet til å svare på mer generelle spørsmål, sier Bråten.

Mulig nytt satsingsområde for SSiE

Prosjektets forventede leveranser er en rapport med mulige anbefalinger. Disse vil være avgjørende for om andre Statsforvaltere i samarbeid med Statens servicesenter i Engerdal vil kunne satse på manuelle chatløsninger de nærmeste årene.