DSS er beste statlige lærebedrift i 2019

Etter en stor satsing på lærlinger gjennom flere år, er DSS tildelt prisen som statens beste lærebedrift i 2019.

  Statsråd Monica Mæland delte ut prisen for beste statlige lærebedrift for 2019 til DSS, ved avdelingsdirektør Are Langaard Jensen. Foto: Henrik Enevold, KMD.

Statsråd Monica Mæland delte ut prisen for beste statlige lærebedrift for 2019 til DSS, ved avdelingsdirektør Are Langaard Jensen. Foto: Henrik Enevold, KMD. 

 

Prisen ble 6. desember delt ut av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, som roste DSS for arbeidet med lærlinger.

- DSS er et foregangseksempel på god rekruttering av lærlinger. Vi er stolte over hva dere har fått til, og gleder oss til å følge dere i tiden som kommer, sa Mæland.

14 lærlinger i DSS

DSS har 14  lærlinger i virksomheten, og har de siste årene etablert en solid satsing på sikkerhetsfaglærlinger. Her får lærlingene opplæring i å beskytte ansatte i departementene mot uønskede hendelser, forebygge kriminell adferd og planlegge og gjennomføre sikkerhetstiltak. Flere av de tidligere lærlingene har fått fast jobb i DSS.

Felles løft i virksomheten

Kommunal og moderniseringsministeren la også vekt på DSS sin samlede innsats for å følge opp lærlingene.

– I DSS tar hele organisasjonen ansvar for oppfølging av lærlingene. Dette er forbilledlig og et eksempel til etterfølgelse, sa hun.

Avdelingsdirektør Are Langgård Jensen tok imot prisen på vegne av DSS.

- Vi har satset bredt i virksomheten for at lærlingene skal gis mulighet for å få god helhetsoversikt og kompetanse innen sitt fag, og det er veldig mange i DSS som bidrar til gode læringsarenaer for lærlingene. Jeg er stolt og takknemlig over å motta denne prisen på vegne av DSS, sa Jensen.

Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet,  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter. Juryen fremhever blant annet at DSS har gjort en solid innsats for å få på plass en satsing på sikkerhetsfaglærlinger, og at de er godt representert på mange arenaer for å fremme DSS som en attraktiv arbeidsgiver.

Om prisen

DSS var nominert til årets statlige lærebedrift sammen med Sørlandet Sykehus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Domstoladministrasjonen.

Prisen for årets statlige lærebedrift er 10 000 kroner og et diplom.

Prisen ble etabelert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i 2016. Formålet med prisen er å fremme arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent for statlige virksomheter.