Jobb og utvikling

DSS leverer velfungerende og effektive fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor (SMK).

Ansvarsområdet er bredt, oppgavene varierte og oppgavetilfanget er stort. Våre tjenester og leveranser er i kontinuerlig utvikling. For å lykkes i vårt oppdrag er vi avhengig av å tiltrekke oss dyktige mennesker, skape godt arbeidsmiljø og utvikle våre medarbeidere videre.

Medarbeiderutvikling

Som medarbeider i DSS er du på jobb for departementene og SMK. Du får benyttet din fagkompetanse, og i samarbeid med dyktige kollegaer og ledere bidrar du til at departementene og DSS når sine mål. Vi legger til rette for at du skal få utvikle deg både faglig og personlig. Den viktigste medarbeiderutviklingen foregår i møte og i samarbeid med kollegaer og gjennom den daglige oppgaveløsningen. Gode kollegaer og et godt og inspirerende arbeids- og læringsmiljø er viktig for vår trivsel og utvikling.   

Kompetanseutvikling

Det overordnede målet for kompetanseutvikling i DSS er at den enkelte skal ha nødvendig kompetanse ut fra dagens behov og fremtidens mål og oppgaver. Vi har derfor fokus på kompetanseheving innenfor våre tjenesteområder.

I DSS legger vi til rette for kontinuerlig kompetanseutvikling, gjennom det daglige arbeidet, gjennom prosjekt og samhandling, og i form av egenutviklede og eksterne kurs.  

DSS og departementene har et bredt kompetanseutviklingstilbud med kursporteføljer tilgjengelig for våre medarbeidere. I DSS kan du søke om utdanningsstipend til relevant etter- og videreutdanning.

Det foregår til enhver tid mange spennende tverrfaglige prosjekter som gir våre medarbeiderne muligheten til faglig utvikling og personlig vekst. I DSS tilbyr vi interne hospiteringsordninger til inspirasjon og glede for våre ansatte.

Ledelsesutvikling

DSS tilbyr lederutvikling og lederopplæring både gjennom eksterne samarbeidspartnere og egenutviklede lederutviklingsprogram. I DSS har vi felles ledersamlinger, teamutvikling av ledergrupper og individuell lederopplæring.

Nyutdannet

DSS er et spennende sted å begynne karrieren. Vi jobber opp mot departementsfellesskapet innenfor mange tjenesteområder. Du vil bli godt kjent med rutiner og regelverk i staten og få verdifull innsikt i forvaltningen.

DSS er lærlingebedrift

DSS er i dag en av de største lærlingebedriftene i staten og vi har etablert en lærlingordning for både sikkerhetsfag og IKT-fag.

Se hvilke fagområder vi jobber innenfor