Hva vi tilbyr våre ansatte

I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold.

Som ansatt i DSS har du:

  • gleden av å jobbe med dedikerte og faglig dyktige medarbeidere
  • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
  • godt arbeidsmiljø med mange og varierte sosiale møteplasser
  • gode utviklings- og karrieremuligheter
  • gode forsikrings- og  pensjonsordninger med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse 
  • egen bedriftshelsetjeneste
  • fleksible arbeidstidsordninger
  • avtalefestet 5 ukers ferie per år.
  • sommertid (mai-september)
  • subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet

Treningstilbud og sosiale møteplasser

DSS har eget bedriftsidrettslag. Vi pleier å være med på Holmenkollstafetten og Festningsstafetten. 

Vi har i tillegg tilgang til treningstilbud i regjeringskvartalet, blant annet Mensendieck. Det er også mulighet til å benytte gymsal, treningsrom og apparatrom i regjeringskvartalet. 

Vi har et velferdsutvalg som består av ansatte i DSS. Velferdsmidlene brukes til sosiale fellestiltak for alle ansatte. Det arrangeres blant annet arrangement som sommerfest, vinterdag med aktiviteter og julebord.

Inkluderende arbeidsliv (IA)

DSS er IA-virksomhet, og jobber aktivt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. Et inkluderende arbeidsliv vil si et arbeidsliv som har plass til alle som kan arbeide.

Lønn

Lønn i DSS er et samspill av sentrale rammer og lokal tilpasning. Lønnspolitikken skal være et virkemiddel til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere, gjennomføre fornuftige og nødvendige omstillinger og oppnå resultater.