Ledige stillingar

Nedenfor finner du stillingar som for tida er utlyst i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

  • Hvis du vil søkje på ein av stillingane må du sende søknaden elektronisk via DSS sin jobbportal www.jobbnorge.no.
  • Her registrerar du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attestar og vitnemål. Alle søknadar til DSS skal sendas inn elektronisk via dette systemet.
  • Les mer om ansettelsesprosessen hos oss.

DSS tar i 2018 inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget

Velkommen som søkar!

Nedenfor vises våre ledige stillingar, hvis vi ikkje har nokon for augneblinken, er lista tom.

Ledige stillinger

Søknadsfrist:
Prosjektleder IKT  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har ledig fast stilling som prosjektleder i enhet for Prosjekt- og prosessledelse (POP), som ligger i seksjon Prosjekt og systemutvikling.   Arbeidsområde Som prosjektleder vil du være ansvarlig for leveranser, ressursstyring, framdrift og økonomistyring i prosjektene du ... Les mer

Søknadsfrist:
Leder for vaktsentralen  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ledig en fast stilling som vaktførstebetjent som skal fungere som leder for vaktsentralen, i døgnkontinuerlig turnus i seksjon for spesialiserte sikringstjenester (SST). Vaktsentralen har som hovedoppgave å koordinere utførelsen av sikkerhetstjenester, samt betjene de tekniske sikrings- og varslingssystemene for departementene, statsministerboligen og Høyesterett. Du blir en del av det operative lederteamet som ivaretar ... Les mer

Søknadsfrist:
Seniorrådgiver: Innføringskompetanse/endringsledelse/Change Management  →

Digitale tjenester i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon skal styrke sitt miljø innen innføringskompetanse/endringsledelse/Change Management. Vi søker etter en ny seniorrådgiver til en fast ansettelse. Avdelingen har mange spennende prosjekter i 2018, hvor innføringskompetanse vil være en viktig suksessfaktor. Vil du være med å bidra til at departementene får ut gevinsten av nye arbeidsverktøy? Vil du være med å skape ny digital understøttelse av ... Les mer

Søknadsfrist:
Åpen søknad til engasjement/vikariat i DSS  →

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er en spennende arbeidsgiver. Er du interessert i muligheter hos oss? Da tar vi gjerne imot din åpne søknad. Registrer din CV, skriv litt om deg selv og hvorfor du tror at din kompetanse kan være nyttig for oss. Ved å registrere en åpen søknad: Vil du kunne bli vurdert til følgende type kortvarige ansettelsesforhold: - Engasjement/ vikariat med kortere varighet enn 6 måneder - Deltidsjobb ... Les mer

 →