Læreplasser i DSS utlyses på vår jobbportal og på DSS.dep.no, med søknadsfrist 1. mars.

Ønsker du informasjon om læreplasser i DSS, ta kontakt med lærlingekoordinator Rainer Karlsen på e-post: rainer.karlsen@dss.dep.no

DSS har for tiden 12 lærlinger i sikkerhetsfaget, fordelt på to kull.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) utlyste pr. 1. mars 2023 seks nye læreplasser i sikkerhetsfaget for perioden 16. august 2023 – august 2025.

Fra denne datoen utlyste vi også to læreplasser i henholdsvis service- og administrasjonsfaget, og medieteknikkfaget.

OK-stat

DSS samarbeider med OK-stat (Opplæringskontoret for Statlige virksomheter i Oslo og Akershus) og Oslo Fylkeskommune om inntak av nye lærlinger, samt kvalitetssikring av læreplan og en avsluttende fagprøve etter 2 år. Fagbrevet i sikkerhetsfaget gir yrkestittelen vekter.

Følg OK-stat på Snapchat og bli oppdatert om det som er viktig for deg i læretida di – og hvordan det er å være lærling i staten.

Søk opp på brukernavn okstat på Snapchat.

 
Søknadsprosessen
 
Læreperioden

Var dette nyttig?