DSS har for tiden 12 lærlinger i sikkerhetsfaget, fordelt på to kull.

Det siste kullet, kull 6, startet i august 2022. Kull 5 er andreårslærlinger, og vil ta fagbrev våren 2023.

Vil du bli en av våre seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal ansette seks lærlinger i sikkerhetsfaget for perioden 16. august 2023 – august 2025. Se utlysningen av læreplassene her. Søknadsfristen er 1. mars.

Lærlingene arbeider som sikkerhetsvakter, i døgnkontinuerlig turnus i seksjon for operativ sikringstjeneste.

Ønsker du mer informasjon om læreplassen, ta kontakt med lærlingekoordinator i DSS, Cathrin Rattén på e-post: cathrin.ratten@dss.dep.no

[dss-hidden]

Vil du bli vår nye læring i medieteknikkfaget, eller i service- og administrasjonsfaget?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal også ansette en lærling i henholdsvis medieteknikkfaget og service- og administrasjonsfaget i perioden 21. august 2023 – august 2025. Se utlysning av læreplassene:

Lærling i medieteknikkfaget

Lærling i service- og administrasjonsfaget

Søknadsfristen er 1. mars.

OK-stat

DSS samarbeider med OK-stat (Opplæringskontoret for Statlige virksomheter i Oslo og Akershus) og Oslo Fylkeskommune gjennom inntak av nye lærlinger, samt kvalitetssikring av læreplan og en avsluttende fagprøve etter 2 år. Fagbrevet i sikkerhetsfaget gir yrkestittelen vekter.

Følg OK-stat på Snapchat og bli oppdatert om det som er viktig for deg i læretida di – og hvordan det er å være lærling i staten.

Søk opp på brukernavn okstat på Snapchat.

 
Søknadsprosessen
 
Læreperioden

Podkast: Læretida i DSS

Var dette nyttig?