Søknad

Vi annonserer ledige stillinger på vår nettside dss.dep.no, i tillegg til jobbnorge.no, finn.no og andre relevante nettsteder. Om du vil søke på en av våre stillinger må du sende søknaden elektronisk via DSS sin jobbportal jobbnorge.no.

Intervju

Dersom du inviteres til intervju, vil du vanligvis møte den som vil bli din nærmeste leder sammen med andre medarbeidere fra avdelingen. I tillegg deltar som regel en representant fra fagforeningene. Det gjennomføres i hovedsak to intervjurunder, og personlighets- og evnetester. For noen stillinger benytter vi også arbeidsprøver.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Innstilling

Etter at intervju er gjennomført og referanser innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som innstilles til stillingen. Vedtak i ansettelsessaker foretas av ansettelsesrådet i DSS, som består av representanter fra ledelsen og de ansatte.

Klarering og autorisasjon

Personell som skal gis direkte tilgang til sikkerhetsgradert informasjon skal på forhånd være autorisert for angitt nivå. Er det behov for autorisasjon på nivå KONFIDENSIELT eller høyere, skal vedkommende i tillegg være sikkerhetsklarert. For mer informasjon, se Nasjonal sikkerhetsmyndighets nettsider 

Tilbud

Etter beslutning om tilsetting, blir den aktuelle kandidaten kontaktet. Kandidaten mottar et tilbudsbrev med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår. Vi vil vanligvis be om svar innen én uke. Arbeidsavtalen blir tilsendt når tiltredelsesdato er avklart. Alle øvrige søkere vil få e-post om utfallet i tilsettingssaken når stillingen er besatt.

Partsinnsyn

Som søker har du på forespørsel krav på å få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis. Du finner reglene om partenes innsyn i tilsettingssaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

 

Velkommen som søker!

Var dette nyttig?