DSS' verdiar

Våre verdiar er resultatar, service, tryggleik, profesjonalitet og sameksistens.

DSS' verdiar

Avdelingar

DSS er organisert i fem tenesteytande avdelingar, to avdelingar for intern administrasjon og to stabseiningar.

Meir om avdelingane

 

Årsrapportar

Årsrapportane for dei siste åra ligg føre berre i elektronisk versjon, ikkje i skriftleg versjon men kan lastast ned i pdf-format.

Meir om årsrapportane

 

Våre kunder

Kundene våre er i hovedsak departementene og Statsministerens kontor, men vi utfører også fellestjenester for Høyesterett, Regjeringsadvokaten, NORAD og Stortinget.

Mer om våre kunder 

Visjon og verdier

DSS’ visjon er "et effektivt og attraktivt byråkrati”. 

Resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap, er verdiene våre som motiverer oss til innsats og gode prestasjoner. 

Les mer →