Årsrapportar

Årsrapportane frå dei siste åra ligg føre berre i elektronisk versjon og kan lastast ned i pdf-format.

Last ned årsrapport 2018 

Vi fikk kundeløftet Sammen for fellesskapet, og de nye verdiene; Hjelpsom, Engasjert og Profesjonell.

Last ned årsrapport 2017 

Effektivisering og standardisering av tjenester som støtter departementenes kjerneprosesser var et viktig fokus for DSS i 2017.

Last ned årsrapport 2016 

DSS ansattes engasjement og kompetanse har vært avgjørende for vårt bidrag til at departementene fungerer godt.