– Jeg kan godt innrømme at jeg med jevne mellomrom var ganske sint på Knut (Storberget), sier Ingelin Killengreen i podkasten Godt byråkratskjønn som er tilgjengelig på SpotifyApple podcast, og Soundcloud (RSS).

Podkastens tema er de syv embetspliktene som er beskrevet i retningslinjene “Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk”. I hver av episodene diskuterer en tidligere sentral politiker og en erfaren embetsperson en aktuell avveining mellom embetspliktene.

Syv plikter for embetsverket

I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

– Jeg har vært i departement som jeg syns at motstanden fra embetsverket har vært for liten. Og jeg har vært i departement hvor jeg syns at motstanden har vært for stor, sier Åslaug Haga i en annen episode av podkasten.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Denne podkastserien synligjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

 

Bilde av alle podkastens gjester

Var dette nyttig?