HR jobbar med DSS sine menneskelege ressursar og har ansvar for heile spekteret av HR-tenester for DSS. Vi leverer også fellestenester innan kompetanseutvikling, rekruttering og statistikk for departementsfelleskapet.

Våre felles leveransar skal sikra interessene til både verksemda, leiarane og medarbeidarane.

Personaladministrasjon og statistikk

 • personalforvalting
 • arbeidsrett
 • HMS/inkluderande arbeidsliv (IA)
 • velferd
 • statistikk
 • omstillingsprosessar
 • HR-rapportering

Rekruttering

 • rekrutteringsrådgjeving og bistand a- å til stillingar på alle nivå
 • kandidattesting (test av personlegdomen- og evne)
 • forvalting av rekrutteringsportal (jobbnorge.no)
 • toppleiarrekruttering
 • inngå og forvalte fellesavtalar
 • koordinering av karrieredagar
 • standardisert samarbeidsrom for rekrutteringsprosessen

Kompetanse

 • program for leiarutvikling
 • kompetansekartlegging
 • utviklar og held interne kurs
 • anskaffar og tilretteleggjer eksterne kurs
 • kultur-, verdi og etikkprosses
 • prosessrettleing, fasilitering og coaching
 • teamutvikling

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Bedriftshelsetenesta (BHT) bistår leiinga, dei tilsette, arbeidsmiljøutvalet og verneomboda i deira arbeid for å skape sunne og tryggje arbeidsforhold med sin arbeidsmiljø- og helsefaglege kompetanse. BHT er eit tverrfagleg team beståande av psykologar, sykepleiar, fysioterapeutar og helsesekretær. I tillegg har BHT rammeavtale med eksterne psykologar, bedriftslege og yrkeshygienikar.

Var dette nyttig?