• Kortproduksjon
  • Resepsjon
  • Vakthold og sikkerhet

Sikkerhet og service er hovedoppgavene i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. DSS er Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets primære tjenesteleverandør av vakt- og resepsjonstjenester for departementene – det innebærer både tekniske sikkerhetstiltak, vakttjenester, resepsjonstjenester, post- og varekontroll, kjøretøykontroll med mer. DSS utsteder også ansattkort, og gjennomfører sikringsrisikoanalyser.

Bestilling av vakthold for Statsbygg, Høyesterett og Forsvarsbygg 

Var dette nyttig?