Statens servicesenter i Engerdal (SSiE), ble etablert i 2005/2006 som et felles sentralbord- og kundesenter for statlige virksomheter.

SSIE er en egen seksjon under avdeling for Kommunikasjon og HR (KH) i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), med kontorlokaler i kommunehuset i Engerdal kommune, Innlandet fylke.

SSIE har 20 ansatte – en seksjonssjef og 19 kundebehandlere. Alle kundebehandlerne har lang erfaring fra sentralbord-/kundesentertjenester.

Sentralbord- og kundesentertjenester med kvalitetsgaranti

  • Kundebehandlerne møter innringer som kundens representant og har alle nødvendige opplysninger for å veilede eller sette over til rett mottaker.
  • Oppetidsgaranti på 99,7 %.
  • Svarprosenten i ordinær drift ligger på ca. 80 % innen 20 sekunder.
  • Alle kundene får en egen kontaktperson i SSiE som holder tett kontakt og gir oppfølging ved behov.
  • Minimum ett statusmøte med den enkelte kunde i året og årlig kundeforum for alle kunder, med hensikt å videreutvikle tjenestene etter kundens ønske og behov.

Var dette nyttig?