Tre representanter fra prosjektets initiativtaker DSS, og selskapene Grin og Compass group.
Fra venstre: Håkon Sperstad, driftssjef Compass Group, Panteautomaten Pantus, Lars-Martin Berglund, daglig leder av Grin, og Liana Nguyen, miljøleder i DSS.

Det brukes omkring 90 000 engangsbeholdere i året bare i kantinen i regjeringsbygg nummer 5 (R5) i Akersgata 59 i Oslo. Globalt er søppelkassene fulle av engangsbeholdere.

Derfor tester Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) nå ut en ny løsning hvor en returboks og et pantesystem erstatter engangsbeholdere for takeaway-mat.

Når departementsansatte skal ta med seg mat fra kantinen i R5 får de en returboks som de betaler 75 kroner for. Etter bruk panter de returboksen i panteautomaten Pantus og får beløpet tilbake i kantines mobilapp. Etter pant av returboksen kan departementsansatte hente ut en ny returboks neste dag uten ekstra kostnader. Dette sparer miljøet for unødvendig avfall.

Returboksen
Returboksen som departementsansatte får maten servert i.

«Takeaway uten throw-away»

Departementsfellesskapet har et miljømål om å redusere totale avfallsmengder med 20% innen 2025, sammenlignet med 2018-nivået. “Takeaway uten throw-away” innebærer et brukervennlig retursystem som motiverer departementsansatte til å levere tilbake returboksen. Returboksene blir vasket og gjenbrukt. Levetiden er opptil 800-1000 ganger sammenlignet med engangsbeholdere. Materialet som returboksene er laget av kan gjenvinnes i sin helhet.

Prosjektet er ledet av DSS og ble lansert 15. mars 2023. Norske GRIN står bak teknologien til panteautomaten, og Compass Group er kantineleverandør med mobilappen Nær. Designer i DSS, Torbjørn Vagstein, har tegnet Pantus. Prosjektet har fått støtte fra Handelens Miljøfond.

Brukertest og pilot

Prosjektet tok utgangspunkt i en smidig arbeidsmetodikk ofte beskrevet som tjenestedesign. DSS startet med å forstå problemet og definere behovet. Det ble gjennomført flere samtaler med både brukere og leverandører for å få bedre innsikt og utforske alternativer. Deretter skisserte prosjektet en løsning og laget en prototype som ble testet i kantinen. Tanken er at de beste løsningene blir laget sammen med brukeren – og ikke bare for brukeren!

Til brukertesten ble det laget en enkel pappfigur som skulle illustrere panteautomaten. Seks ansatte i departementsfellesskapet testet løsningen og gav verdifulle tilbakemeldinger. Et eksempel på hva prosjektet ikke hadde forutsett var at det var vanskelig å forstå hvordan QR-koden skulle skannes av øyet til Pantus (automaten) og ikke med kameraet på din egen telefon. På denne måten lærte DSS raskt og kunne justere løsningen før lansering.

Panteautomaten Pantus hvor departementesansatte kan pante sin returboks.
Panteautomaten Pantus
Kunstutstilling med en europall full av engangsemballasje.
Denne pallen representerer en ukes forbruk av 693 engangsbeholdere for varmmat i kantina i R5. I tillegg kommer engangsbeholdere til salat og suppe som utgjør 90 000 i året.
pappfigur av pantus-automaten brukt til brukertest
Brukertest av Pantus-prosjektet
Brukerveiledning: Så enkelt får du maten din i en returboks
Brukerveiledning: Så enkelt får du maten din i en returboks
Brukerveiledning: Så enkelt panter du returboksen din
Brukerveiledning: Så enkelt panter du returboksen din
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus