Tre representanter fra prosjektets initiativtaker DSS, og selskapene Grin og Compass group.
Fra venstre: Håkon Sperstad, driftssjef Compass Group, Panteautomaten Pantus, Lars-Martin Berglund, daglig leder av Grin, og Liana Nguyen, miljøleder i DSS.

Det brukes omkring 90 000 engangsbeholdere i året bare i kantinen i regjeringsbygg nummer 5 (R5) i Akersgata 59 i Oslo. Globalt er søppelkassene fulle av engangsbeholdere.

Derfor tester Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) nå ut en ny løsning hvor en returboks og et pantesystem erstatter engangsbeholdere for takeaway-mat.

Når departementsansatte skal ta med seg mat fra kantinen i R5 får de en returboks som de betaler 75 kroner for. Etter bruk panter de returboksen i panteautomaten Pantus og får beløpet tilbake i kantines mobilapp. Etter pant av returboksen kan departementsansatte hente ut en ny returboks neste dag uten ekstra kostnader. Dette sparer miljøet for unødvendig avfall.

Returboksen
Returboksen som departementsansatte får maten servert i.

«Takeaway uten throw-away»

Departementsfellesskapet har et miljømål om å redusere totale avfallsmengder med 20% innen 2025, sammenlignet med 2018-nivået. “Takeaway uten throw-away” innebærer et brukervennlig retursystem som motiverer departementsansatte til å levere tilbake returboksen. Returboksene vil bli vasket og gjenbrukt. Levetiden er opptil 800-1000 ganger sammenlignet med engangsbeholdere. Materialet som returboksene er laget av kan gjenvinnes i sin helhet.

Prosjektet ble lansert 15. mars 2023 og er et initiativ fra DSS i samarbeid med norske GRIN og kantineleverandøren Compass Group. Prosjektet har fått støtte fra Handelens Miljøfond.

Panteautomaten Pantus hvor departementesansatte kan pante sin returboks.
Panteautomaten Pantus
Kunstutstilling med en europall full av engangsemballasje.
Denne pallen representerer en ukes forbruk av 693 engangsbeholdere for varmmat i kantina i R5. I tillegg kommer engangsbeholdere til salat og suppe som utgjør 90 000 i året.
Brukerveiledning: Så enkelt får du maten din i en returboks
Brukerveiledning: Så enkelt får du maten din i en returboks
Brukerveiledning: Så enkelt panter du returboksen din
Brukerveiledning: Så enkelt panter du returboksen din
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus
Tegneserie om superhelten Pantus