Sjå lista over våre ledige stillingar nedanfor. Dersom lista er tom, har vi ingen ledige stillingar akkurat no.

  • Om du vil søkje på ein av stillingane må du sende søknaden elektronisk via jobbportalen til DSS (jobbnorge.no).
  • På jobbportalen registrerer du din CV, skriv søknad og leggjar ved elektroniske attestar og vitnemål.

Slik søkjer du jobb i DSS

Oversikt over ledige stillingar

Var dette nyttig?