I DSS verdsetter vi samarbeid og samspill, og vi setter vårt kundeløfte «Sammen for fellesskapet» høyt.

Se ledige stillinger i DSS

Mangfold og inkludering

Vi er opptatt av å rekruttere så bredt som mulig, og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

 • Søknadsfrist: Mandag 4. mars 2024

  Kontorsjef for kompetanseenhet

  DSS har i en årrekke hatt sterke fagmiljøer innenfor opplæring og kompetanse. Disse har levert tjenester både til DSS og ... Les mer

 • Søknadsfrist: Mandag 4. mars 2024

  FM-rådgiver

  I 2026 flytter de første departementene inn i det nye regjeringskvartalet. Tjenester skal utvikles og tilpasses, og sammen skal vi ... Les mer

 • Søknadsfrist: Onsdag 13. mars 2024

  Operatør Vaktsentralen DSS

  Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) utfører operative vakt- og sikkerhetstjenester for departementene, regjeringens representasjonsanlegg, statsministerboligen og Høyesterett.  ... Les mer

 • Søknadsfrist: Søndag 10. mars 2024

  Sikkerhetsvakt

  Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) leverer vakt- og sikringstjenester som skal bidra til å sikre at departementenes funksjoner opprettholdes. Tjenesten inkluderer vakthold, sikkerhetskontroller, ... Les mer

Var dette nyttig?