I DSS verdsetter vi samarbeid og samspill, og vi setter vårt kundeløfte «Sammen for fellesskapet» høyt.

Se ledige stillinger i DSS

Mangfold og inkludering

Vi er opptatt av å rekruttere så bredt som mulig, og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

 • Søknadsfrist: Fredag 24. mai 2024

  Seksjonssjef

  Avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser (VA) ivaretar helhetlig styring på virksomhetsnivå, og bistår avdelingene med planlegging, budsjettering, regnskap/lønn og resultatoppfølging. ... Les mer

 • Søknadsfrist: Mandag 20. mai 2024

  Arkivar (rådgiver/seniorrådgiver)

  Faglig sterk dokumentforvalter søkes til arkiv- og dokumentforvaltningstjenesten. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og ... Les mer

 • Søknadsfrist: Mandag 20. mai 2024

  Rådgiver beredskap og personellsikkerhet

  Har du lyst til å jobbe med personellsikkerhet og beredskap i DSS? Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring (SIV) ivaretar etatstyringsdialog ... Les mer

 • Søknadsfrist: Mandag 20. mai 2024

  Sikkerhetsrådgiver (seniorrådgiver/vikariat)

  Har du lyst til å jobbe med nasjonal sikkerhet og sikkerhetsstyring i DSS? Seksjon for sikkerhet og virksomhetsstyring har ansvar ... Les mer

 • Søknadsfrist: Mandag 3. juni 2024

  EØS-oversettere

  Brenner du for gode oversettelser og har lyst til å bryne deg på EØS-regelverket? EØS-oversettelser er fra høsten 2024 et ... Les mer

 • Søknadsfrist: Mandag 3. juni 2024

  Prosjektleder

  I 2026 flytter de første departementene inn i det nye regjeringskvartalet. DSS skal koordinere og sørge for en sikker, miljøvennlig ... Les mer

 • Søknadsfrist: Tirsdag 21. mai 2024

  Anskaffelsesrådgiver

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. DSS er underlagt ... Les mer

 • Søknadsfrist: Torsdag 23. mai 2024

  FM-spesialist

  I 2026 flytter de første departementene inn i det nye regjeringskvartalet. Tjenester skal utvikles og tilpasses, og sammen skal vi ... Les mer

 • Søknadsfrist: Torsdag 23. mai 2024

  Rektor for Departementsakademiet

  1.september 2023 opprettet departementsfellesskapet et Departementsakademi. Departementsakademiet driftes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og skal på sikt lokaliseres i ... Les mer

Var dette nyttig?