Ansatte i DSS: Depkatalog.

Hildur Marie Eiriksdottir Finsrud

Seniorrådgiver i Avdeling for kommunikasjon og HR

Hva slags bakgrunn har du?

Jeg er utdannet kommunikasjonsrådgiver i Sverige, med en master i prosjektledelse. Heldigvis er kommunikasjon også relevant når du jobber med mennesker, fordi jeg oppdaget fort at det var menneskene og deres reaksjoner på omverden som fenget meg aller mest.

Jeg har jobbet bredt i HR i tidligere stillinger, både i privat og offentlig sektor, mens rekruttering stadig opptok meg mer. Da en stilling om å utvikle en rekrutteringstjeneste for departementene dukket opp var jeg bestemt; dette virket spennende. I intervjuet for stillingen min fortalte HR sjefen en del om hva som lå i kortene for DSS de neste årene og jeg skjønte at dette er en organisasjon som er aktiv og har høye ambisjoner, noe som var en stor trigger for meg.

Hvordan ser en vanlig dag på jobben ut for deg?

Jeg har fagansvar for tjenesten rekruttering a-å, – en fullskala rekrutteringstjeneste, og jeg rekrutterer også operativt til departementene.

En vanlig dag på jobben består av en del møter, med både kundene i departementet, som er den lederen som skal rekruttere, og med kandidater som søker jobb. Våre kunder har veldig spennende stillinger som de skal rekruttere til, og det er givende å få innsikt i alt det som skjer på departementsnivå i forvaltningen. I rekruttering er det mange frister og et høyt tempo, men vi har også en god del påvirkning og stor grad av selvstendighet i jobben.

Jeg synes også det er veldig spennende med forbedringsarbeid og kundefokus. Og har grønt belte i LEAN noe jeg håper å få jobbet enda mer med fremover, I tillegg jobber jeg sporadisk med litt andre prosjekter innenfor HR, som for eksempel arbeidsgiverprofilering og organisasjonsutvikling, slik jeg har gjort tidligere.

Hva synes du er det beste med jobben din?

Selv om jeg hadde høye forventninger fra intervjurunde, overrasket DSS ved å tilby flere muligheter enn ventet . Jeg ble positivt overrasket over gode muligheter for faglig påfyll og at vi for eksempel kan søke stipend for etterutdanning. Jeg blir stadig imponert over kollegaer både i egen og andre avdelinger.

På kontor for rekruttering er alle genuint interessert i faget sitt og i våre ukentlige fagmøter er det gode diskusjoner og veldig god delingskultur. Den opplever jeg i hele DSS, og syns det er motiverende at vi jobber så bredt, det er veldig mye å lære av kollegaer. For eksempel har DSS` seksjon for formidlings- og samhandlingstjenester laget veldig god faglig støtte for å lære opp organisasjonen vår i brukerfokus, som er både nyttig og inspirerende. I tillegg dukker det opp muligheter til å gjøre noe nytt, som å lede et rekrutteringsnettverk for de som jobber med dette i departementene, det er mye gøy som skjer.

Hvordan er DSS er som arbeidsplass?

For meg er en av kjerneverdiene våre verdien #hjelpsom en viktig del av et godt arbeidsmiljø, jeg syns jeg møter mange hyggelige mennesker som vil hverandre vel i DSS. Det skjer mye og er stadig noe på gang, så det er mange muligheter i en så stor breddeorganisasjon.

Profilbilde av Signe Musajeva

Signe Musajeva

fagarbeider med fagbrev i avdeling for facility management

Hva er spennende med å jobbe i DSS?

DSS er langt fremme i utviklingen av renholdstjenester. Vi tester ut nye løsninger og teknologi, og jeg er med på å påvirke utviklingen. Min mening teller. Jeg føler meg trygg og verdsatt av ledelsen. De hjelper oss med å gjøre jobben enklere med tanke på ergonomi, helse og kvalitet.

Hva er din bakgrunn og hva fikk deg til å søke jobb i DSS?

Jeg jobbet som renholder i hotellbransjen før jeg begynte i DSS. Jeg ble veldig inspirert på jobbintervjuet, og hadde hørt at DSS er en god arbeidsgiver.

Hvilke utviklingsmuligheter har du fått?

Etter at jeg ble ansatt i DSS har jeg tatt fagbrev som renholdsoperatør. Jeg tok utdanningen over ett semester, og ble veldig stolt og glad da jeg besto fagprøven. Noe av det som er mest spennende med jobben i DSS er at vi i tillegg til de daglige oppgavene, får delta i prosjekter og være med på kurs slik at vi kan bli bedre. I 2018 vant vi Kommunal- og moderniseringsdepartementets effektiviseringspris. Det var gøy!

Profilbilde av Merete Bergliot Flod Storli

Merete Bergliot Flod Storli

prosjektleder i avdeling for facility management

Hva er spennende med å jobbe i DSS?

Det er at jeg kan være med å gi mitt bidrag til at politikerne og ansatte i departementene gjør en så god jobb som mulig. Samfunnsoppdraget til DSS er spennende. Det er også veldig gøy å jobbe med prosjektet nytt regjeringskvartal, et av de største byggeprosjektene noensinne som skal sikre gode arbeidsplasser og gi et åpent og grønt byrom til innbyggerne.

Hva er din bakgrunn og hva fikk deg til å søke jobb i DSS?

Jeg er utdannet sivilingeniør i elektronikk og telekommunikasjon fra NTNU. Jeg fikk min første jobb innen IKT i et departement. I 2006 ble flere IKT-tjenester samlet i DSS, og da søkte jeg meg over til det nye fagmiljøet i DSS.

Hvilke utviklingsmuligheter har du fått?

Jeg har ikke de samme oppgavene nå, som da jeg begynte. Jeg har fått nye muligheter og lært noe nytt hele tiden. Jeg har også deltatt på et spennende talentprogram og lederutdanning på BI med støtte fra DSS.

Var dette nyttig?