DSS er organisert i fem tenesteytande avdelingar.

 
Direktør
 
Avdeling for verksemdstyring og innkjøpstenester (VA)
 
Avdeling for kommunikasjon og HR (KH)
 
Avdeling for digitale tenester (DT)
 
Avdeling for Facility Management (FM)
 
Tryggingstenesteavdelinga (SAV)

Statens servicesenter i Engerdal er ein eigen seksjon under avdeling for kommunikasjon og HR med kontorlokalar i kommunehuset i Engerdal kommune i Innlandet.

Var dette nyttig?