Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har avdekket et dataangrep på IKT-plattformen til 12 departementer. Saken etterforskes av politiet.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik, Erik Hope, direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon(DSS) og Geir Arild Engh-Hellesvik i Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) holdt pressebrief om dataangrepet mandag 24. juli.

Pressebriefen ble strømmet på regjeringen.no.

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig. DSS samarbeider tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og politiet. De har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere angrepet, og vi følger situasjonen tett, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Kommunal- og distriktsministeren vil orientere Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite om saken.

– Det er viktig å understreke at regjeringens arbeid går som normalt. DSS har satt i gang en rekke sikkerhetstiltak for å trygge den informasjonen som ligger på IKT-plattformen. Det kan bli nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak. Dette vil bli vurdert fortløpende, sier Gjelsvik.

DSS har satt krisestab, og undersøker og håndterer hendelsen med bistand fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) og andre sikkerhetsmiljøer.

– Vi har avdekket en hittil ukjent sårbarhet i programvaren til en av våre leverandører. Denne sårbarheten er utnyttet av en ukjent aktør. Vi har nå lukket denne sårbarheten. Det er for tidlig å si noe om hvem som står bak, og omfanget av angrepet. Våre undersøkelser og politiets etterforskning vil kunne gi flere svar, sier Erik Hope, direktør i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon(DSS).

Hendelsen er anmeldt og etterforskes nå av politiet. Datatilsynet er varslet.

DSS har igangsatt en rekke sikkerhetstiltak. Konsekvensen av ett av disse sikkerhetstiltakene er at ansatte i de 12 departementene nå ikke har tilgang til DSS sine fellestjenester på mobil. Dette gjelder blant annet e-post. De ansatte kan likevel jobbe som normalt på sine datamaskiner på kontoret eller på hjemmekontor.

–  Vi overvåker systemene kontinuerlig, og vi setter inn ytterligere tiltak dersom det blir nødvendig. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå ut med mer informasjon på det nåværende tidspunktet, sier Hope.

IKT-plattformen til DSS benyttes av alle departementene, unntatt Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.   

Les videre på regjeringen.no