DSS’ kundeløfte

 

Sammen for fellesskapet

Kundeløftet betyr mye for oss og verdiene våre skal hjelpe oss å etterleve dette løftet.

Vårt kundeløfte skal

DSS’ verdier

 

Hjelpsom, engasjert og profesjonell

Et tydelig verdigrunnlag er viktig for DSS’ interne liv og måten vi opptrer og oppfattes utad. Verdiene motiverer oss til innsats og gode prestasjoner.

Hjelpsom

 • Jeg sørger for at kunden opplever å bli ivaretatt i kontakt med DSS
 • Jeg stiller opp for kollegaene mine
 • Jeg samarbeider, deler og involverer andre fagmiljøer

Engasjert

 • Jeg er opptatt av å finne muligheter og gode løsninger
 • Jeg bruker min samlede kunnskap og erfaring for å nå felles mål
 • Jeg bidrar til et godt arbeidsmiljø

Profesjonell

 • Jeg kan faget mitt og tar ansvar for å utvikle meg
 • Jeg leverer riktig kvalitet til avtalt tid
 • Jeg forstår DSS’ rolle som tjenesteleverandør internt og eksternt.

Våre kunder kan forvente at DSS

 • følger opp deres henvendelser og holder kundene oppdatert
 • har god faglig innsikt
 • er imøtekommende og løsningsorienterte
 • lytter og sjekker at vi har forstått kundens behov

Våre krav til ledere følger god ledelse i staten

God ledelse bidrar til at forvaltningen har gjennomføringskraft, oppnår resultater for samfunnet og har attraktive, moderne arbeidsplasser. Forvaltningen skal fremme demokrati og rettssikkerhet, og stå for faglig integritet og effektivitet.

Se plakat (PDF)

Miljø

DSS skal gjennom god miljøstyring sørge for stadig å redusere vår miljøpåvirkning, samt sikre overholdelse av gjeldende lover og krav. Bærekraftig utvikling skal stå sentralt i både tjenesteutviklingen og tjenesteytingen, hvor summen skal forebygge forurensning og bidra til en mer miljøvennlig drift og departementsvirksomhet. DSS skal bidra til å redusere unødvendig ressursbruk, forbedre avfallshåndteringen, og påvirke leverandører i en miljøvennlig retning.

Miljørapport for departementsfellesskapet

Inkludering og mangfold

 

Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må man oppfylle visse krav. Les mer om krav til positiv særbehandling når man søker jobb i staten.

Var dette nyttig?