Underlagt-ikon

Underlagd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Budsjett-ikon

Budsjett

ca. 850 millioner kroner

Ansatte-ikon

Antal tilsette

ca. 700 personar

Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa er hovudleverandør av tryggings-, fasilitets-, HR- og digitale tenester til departementsfellesskapet.

DSS er underlagd Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har ca. 700 tilsette.

Vi har kontorlokaler fleire stader sentralt i Oslo, og er ei IA-verksemd (Inkluderande arbeidsliv).

Personvernerklæring

 
Våre kundar
 
Kontakt

Var dette nyttig?