Underlagt-ikon

Underlagd

Kommunal- og distriktsdepartementet

Budsjett-ikon

Budsjett

ca. 965 millioner kroner

Ansatte-ikon

Antal tilsette

ca. 700 personar

Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa er hovudleverandør av tryggings-, fasilitets-, HR- og digitale tenester til regjeringa og departementa.

DSS er underlagd Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), og er ei IA-verksemd (Inkluderande arbeidsliv).

Personvernerklæring

 
Våre kundar
 
Kontakt

Sammen for fellesskapet – Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Var dette nyttig?