Underlagt-ikon

Underlagd

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Budsjett-ikon

Budsjett

ca. 1 069 millioner kroner

Ansatte-ikon

Antal tilsette

ca. 700 personar

Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa er hovudleverandør av tryggings-, fasilitets-, HR- og digitale tenester til regjeringa og departementa.

DSS er underlagd Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD), og er ei IA-verksemd (Inkluderande arbeidsliv).

Personvernerklæring

 
Våre kundar
 
Kontakt

Sammen for fellesskapet – Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Var dette nyttig?