Årsrapporter og tildelingsbrev blir publisert på KUDOS.

Gå til KUDOS

 

KUDOS er en dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter.

Kudos står for kunnskapsdokumenter i offentlig sektor.

Kudos er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonalbiblioteket. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har også vært involvert i utviklingen av Kudos og støtter samarbeidet.

Var dette nyttig?