DSS’ årsrapport til Kommunal-og distriktsdepartementet (KDD) inneholder leders beretning, introduksjon til virksomheten og hovedtall, årets aktiviteter og resultater, styring og kontroll i virksomheten, vurdering av framtidsutsikter og årsregnskap.

Årsrapporten gir et samlet bilde av DSS som helhet, både i omtale og i økonomiske tall, og er et av de viktigste styringsdokumentene i DSS sin dialog med KDD.

DSS’ årsrapport 2021