Torgeir Strøm byrja 1. november som ny direktør i Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS).

Strøm kjem frå ei stilling som ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet. Han er utdanna siviløkonom, i tillegg til stabsoffiserutdanning ved Luftforsvarets stabsskole. Tidlegare har Strøm hatt ei rekkje ulike roller ved Sjukehuset Innlandet, mellom anna som direktør for verksemdsstyring og økonomi.

Torgeir Strøm overtek stillinga etter Erik Hope, som fråtredde etter enda åremål 31. oktober 2023.

Portrett av Torgeir Strøm, direktør i DSS.
Torgeir Strøm, direktør i DSS