Frist for bestilling av ekstra vakthold sommer 2024

På grunn av ferieavvikling vil mandag 24. juni være siste dag for ordinære bestillinger av ekstra vakthold som ønskes utført i juli, samt uke 31 og 32 i august. Bestillinger som kommer inn etter fristen vil tidligst bli behandlet i uke 32.

Korte følgeoppdrag må bestilles minimum tre virkedager før vaktholdet skal utføres.

Det er unntak for bestillingsfristen ved akutte hendelser hvor det er fare for tap av verdier.

 
Les vilkårene før du bestiller

Var dette nyttig?