Korte følgeoppdrag må bestilles minimum tre virkedager før vaktholdet skal utføres.

Det er unntak for bestillingsfristen ved akutte hendelser hvor det er fare for tap av verdier.

 
Les vilkårene før du bestiller

Var dette nyttig?