2019 har vært et godt og spennende år for oss i DSS.

Etter en stor satsing på lærlinger gjennom flere år, ble DSS tildelt prisen som statens beste lærebedrift i 2019. Effektiviseringsprosjektet (EFFEKT) har vært vårt viktigste prosjekt og DSS har levert flere nye fellestjenester og -løsninger som gjør arbeidsdagen enklere i departementene.

DSS har i 2019 utarbeidet en ny virksomhetsstrategi for perioden 2020-2025. Strategien definerer Digitalisering, Standardisering og Samarbeid som våre viktigste strategiske satsingsområder.

I april 2019 tok DSS over som leverandør av renholdstjenester i kontorlokalene til Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Statsministerens kontor.

DSS har produsert en ny sesong av podkasten Strengt hemmelig – veien inn i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Andre sesong ble lansert med hjelp av beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, og har i skrivende stund hatt over 30 000 lyttere.

DSS har bistått Utenriksdepartementet med kampanjemateriell og profilering til Norges søknad for en plass i FNs sikkerhetsråd i 2021– 22. Kampanjen har fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og det er en stor ære å få bidra til et slikt viktig arbeid.

Samlet sett har DSS levert godt på alle styringsparametere og oppdrag for 2019. Departementene skal være trygge på at DSS leverer tjenester med god kvalitet og i tråd med avtalt nivå.

Les mer i DSS’ årsrapport for 2019

Se også