• I korona-året 2020 har vi hatt en tredobling av pressekonferanser, allmøter og lyd- og bildesendinger fra våre lokaler. Vi passerte 360 slike oppdrag i år. I 2019 hadde vi 120.
  • Våre renholdere har utført nesten 600 oppdrag med Eco Statics (et miljøvennlig bakterie-, virus- og soppdrepende desinfeksjonssystem). Vi har også anskaffet, installert og fylt på over 300 stativer for hånddesinfiserende middel i alle departement.
  • I mars 2020 gikk opptil 2500 ansatte på DSS’ IKT-plattform over til hjemmekontor. Våre IKT-løsninger var ikke designet for et slikt scenario, men i løpet av noen svært hektiske dager og uker ble plattformen bygget om slik at den bedre tålte belastningen. Det har vært jobbet iherdig både dag og natt for å bedre situasjonen.

Dette er bare tre eksempler på hvordan DSS har stått på og levert i 2020.

Les hele årsrapporten for 2020

IKT-utfordringer

Det har vært et utfordrende år for digitale leveranser fra IKT-plattformen til DSS. Med opptil 2500 samtidige brukere på hjemmekontor har mange merket at pc-en er treg og dessverre av og til blitt kastet ut av digitale møter. DSS har siden mars 2020 kontinuerlig utført forbedringer og utvidelser på IKT-plattformen. Vi har nådd punktet for maksimal utvidelse av dagens IKT-løsning for hjemmekontor og kapasiteten på videokonferanse. Det innebærer at vi må ta i bruk nye typer løsninger for å bedre situasjonen inn i 2021.

Effektivisering

DSS har levert 17 av de 19 produktene og tjenestene fra effektiviseringsprosjektet (EFFEKT). Ved at flere tar i bruk disse nye fellestjenestene så kan dette bidra til at de administrative kostnadene i departementene blir redusert. To gode eksempler er våre HR-tjenester og anskaffelser ved bruk av fellesavtaler.

Sentralbord for 26 statlige virksomheter

Telefonhenvendelser til departementene økte med 83% i mars 2020. Servicesenteret i Engerdal (SSiE), som er departementenes sentralbord, gikk fra et snitt på 5200 samtaler til departementene per måned i januar og februar, til 9 500 i mars. Vi fikk også Arbeidstilsynet som en ny kunde i juni 2020. DSS tilbyr nå sentralbord- og kundesentertjenester til 26 statlige virksomheter.

Redusert sykefravær

Sykefraværet i DSS er redusert med 26 prosent fra 2019. I 2020 var sykefraværet 4,5 prosent, mot 6,1 prosent året før. Det antas at økt bruk av hjemmekontor, færre fysiske møter og økt fokus på håndhygiene og smittevern er en del av forklaringen.

Alle lærlinger besto fagprøven

DSS har i løpet av 2020 hatt 14 lærlinger. 13 av disse har vært i sikkerhetsfaget og én i IKT-faget. Alle lærlingene som tok fagbrev i 2020 besto fagprøven. Flere av de som har tatt fagbrev i 2019 og 2020 gjør det godt i konkurranse om ledige stillinger, og flere av dem jobber i dag i DSS.

Koronasituasjonen har påvirket fremdriften i enkelte aktiviteter, men på tross av dette leverer DSS i stor grad i samsvar med kravene og føringene i tildelingsbrevet.

 

Se tidligere årsrapporter og tildelingsbrev