Video: DSS.

Departementsfellesskapet jobber systematisk med å forbedre miljøprestasjonen gjennom vårt EMAS-registrerte miljøledelsessystem. Sentralt i miljøsatsingen står blant annet å redusere overforbruk, få ned unødvendig ressursbruk og å fremme og utvikle klimavennlige løsninger.

Filmen «Grønne departementer»

I filmen «Grønne departementer» får du innsikt i motivasjonen bak DSS og departementsfellesskapet sitt bærekraftsarbeid, og i konkrete miljøtiltak som er iverksatt.

Næringsminister Jan Christian Vestre oppfordrer også i filmen departementsfellesskapet til å engasjere seg i miljøarbeidet.

Kort fortalt – miljøtiltakene i DSS og i departementsfellesskapet

  • Det er innført avfallsbeholdere som komprimerer og muliggjør å sende håndtørkepapir til gjenvinning, direkte til fabrikk.
  • Ny såpeløsning med faste såpestykker på toalettene reduserer plastemballasje, og gir utslippskutt fra transport.
  • Ny vann- og energibesparende teknologi er installert i vaskeriet i R5. Denne reduserer og resirkulerer vann, og fanger opp mikroplast.
  • Det er innført en bioreaktor for matavfall som reduserer avfallsvolumet.
  • Det er satset på bærekraftig mat i kantinene og på reduksjon av matsvinn.
  • Det er innført serveringsbrett laget av resirkulert marint avfall i Nærings- og fiskeridepartementets kantine.
  • Økt bruk av rengjøringsroboter.
  • Mer omfattende satsing på gode og effektive miljøkrav i anskaffelser, som reduserer klima- og miljøbelastning fra innkjøp, og samtidig fremmer valg av grønne og seriøse leverandører.

Noen av tiltakene er fortsatt under innføring i enkelte av departementsbyggene.

Om miljøsatsingen: Vi må tenke annerledes om hvordan vi utnytter ressursene våre

– Verdens overforbruksdag kommer tidligere og tidligere hvert år. Verden er i en slags «Luksusfellen» World-edition, sier seksjonssjef Bjarte Nygård i DSS. – Også i DSS må vi tenke annerledes på hvordan vi utnytter ressursene våre sier han. – Vi må se på det store bildet av våre tjenester, se hvordan ting henger sammen og finne nye løsninger som reduserer vårt forbruk og dermed samlede klimaavtrykk.

Nygård forteller at DSS og departementsfellesskapets miljøtiltak legges merke til.

– Vi har hatt mange interessenter her som vil høre mer om DSS og departementsfellesskapets miljøsatsing. For oss handler det ikke bare om å gjøre vår egen virksomhet mer miljøvennlig, det som er den store motivasjonsfaktoren er om vi kan bidra til å utvikle løsninger som andre også kan få nytte av, slik at vi virkelig kan gjøre en forskjell, sier han.

Les mer om miljøarbeidet DSS og departementsfellesskapet.