Ansatte i 12 departementer får i dag, lørdag 12. august, en ny e-postløsning og den gamle e-postløsningen blir stengt ned. Dette er et viktig og nødvendig sikkerhetstiltak etter at IKT-systemet for de 12 departementene ble utsatt for et dataangrep.

Kommunal- og distriktsdepartementet sammen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), informerte 24. juli om at IKT-plattformen for 12 departementer var blitt utsatt for et dataangrep.

Som ett av flere oppfølgingstiltak etter dataangrepet får ansatte i de angjeldende departementene i dag en ny e-postløsning, og den gamle e-postløsningen blir tatt ned. Dette er et viktig og nødvendig sikkerhetstiltak etter dataangrepet. Les pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet:

Stenger e-postløsning etter dataangrep – regjeringen.no

I forbindelse med omlegging til ny e-postløsning, vil e-post som blir sendt til vår virksomhet og til våre ansatte etter midnatt fredag 11. august, først bli registrert som mottatt etter klokken 18.00 på lørdag 12. august.