Ansvar

DSS, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn maskinelt og som er nødvendige for at du skal oppleve at nettstedet er enkelt å benytte og som ivaretar sikkerhet og stabilitet for nettstedet. Dette kan omfatte logging av hvilke datamaskiner som er i kontakt med nettstedet og trafikk til og fra nettstedet.

Behandlingen gjennomføres i tråd med personopplysningsloven, herunder EUs personvernforordrining og tilhørende forskrifter.

Logging/sporing

Når du besøker dss.dep.no registreres din IP-adresse (internettadresse). Dette er nødvendig for at du skal kunne få kontakt med nettsiden. For å kunne identifisere eller forebygge eventuell ikke-ønsket aktivitet mot nettsidene, har DSS en berettiget interesse av å logge trafikken mot nettstedet. Slik aktivitet kan være å hindre ulovlig tilgang til elektroniske kommunikasjonsnett og spredning av skadelige koder og å stoppe «tjenestenektangrep» og skade på datasystemer. Slik logging skjer i et omfang som er strengt nødvendig og forholdsmessig for å sikre nett- og informasjonssikkerheten.

Følgende steder logges personopplysninger:

  • I brannmur: Tidsstempel, kilde ip, kilde port, destinasjon ip og port for alle besøkende. Oppbevares i 1 mnd.
  • I backup av logger, som lagres separat, inngår de samme personopplysninger som i brannmurloggen. Oppbevares så lenge det er hensiktsmessig for tjenesten.

Logger lagres i Norge hos nettstedets driftsleverandør, Evry, som DSS har etablert databehandleravtale med. Logger kan bare utleveres når dette er godkjent i DSS. Dette vil i regelen være i sammenheng med etterforskning av kriminelle handlinger.

Statistikk og analyse

DSS samler inn opplysninger om besøkende på nettsteder. Formålet med bruk av statistikk er å forbedre og videreutvikle våre nettsider. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er:

  • Hvor mange som besøker ulike sider
  • Hvor lenge besøket varer
  • Hvilke nettsteder brukerne kommer fra
  • Hvilke nettlesere som benyttes

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. DSS anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den anonymiserte IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Google servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Google retningslinjer for personvern.

Redaksjonelt innhold

Personopplysninger vil også finnes på nettstedet i form av omtale og beskrivelser i redaksjonelt innhold. Slikt innhold kan finnes i flere ulike formater:

  • Tekst i HTML-filer som er visningsformatet på nettstedet
  • Tekst i nedlastbare dokumenter i ulike formater

Relevante personopplysninger er en del av det redaksjonelle innholdet på nettstedet og kan inneholde navn, rolle, yrke etc. Opplysningene er samlet inn internt i DSS, og publisert i forbindelse med informasjonsplikten det offentlige har til å belyse ansvar i forvaltningen. Samtykke er ikke nødvendig for å behandle personopplysninger som del av journalistisk innhold eller som kan henvises til forordningens artikkel 6e. En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse. Det samme gjelder dersom behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.

Metadata

Nettstedet kan inneholde personopplysninger som ligger innebakt i dokumenter og filer i form av navn, tittel eller arbeidssted. Det kan også forekomme at slike metadata viser hvem som har vært delaktige i produksjonen av dokumentet.

Bilder kan også inneholde metadata som forteller om hvor bildet er tatt. Besøkende på nettstedet kan da laste ned og hente ut denne informasjonen fra bilder på siden.

Slik informasjon skal i prinsippet ikke publiseres på dss.dep.no. Hvis den likevel er synlig, er det redaktøren for nettsiden som skal kontaktes.

Skjema

Vi benytter skjema for bestilling av ekstra vakthold på dss.dep.no. Personopplysninger du som bruker legger inn i et skjema, vil ikke benyttes til andre formål. Virksomheten fjerner slike personopplysninger når formålet for innsamlingen har opphørt.

Kontakt

Kontaktinformasjon til DSS.

Var dette nyttig?