Ytringsfrihet er en grunnleggende demokratisk rett. Dette hensynet vurderes fortløpende opp mot sikkerhetsmessige og andre hensyn. 

Av sikkerhetsmessige grunner ønsker vi ikke å blande ansatte, besøkende og demonstranter. Derfor blir ansatte og besøkende henvist til å bruke en annen inngang til bygget.

Demonstrantene hadde med seg en del mat da de kom. Ved lunsjtider fredag åpnet vi opp for levering av mat og drikke til demonstrantene. DSS har gjennomlyst og kontrollert leveringen med tanke på sikkerheten. DSS har dessverre ikke hatt kapasitet til å gjøre dette tidligere.

Dørene i R5 er stengt for innpassering, men ikke for utpassering. Demonstrantene kan henvende seg til sikkerhetspersonell på stedet dersom de ønsker å forlate bygget.   

Presse som ønsker å snakke med demonstrantene kan kontakte presseansvarlig i DSS for å bli sluppet inn.

Både Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet holder til i R5. Demonstrantene aksjonerer mot Fosen-saken, som er til behandling i Olje- og energidepartementet.