Demonstrantene har mandag morgen trappet opp aksjonen og blokkerer nå flere bygg i regjeringskvartalet, slik at ansatte ikke kommer seg inn.

DSS har så langt det er mulig lagt til rette for at demonstrantene skal få ytre sitt budskap. Demonstrantene har fått tydelig informasjon om at de er velkomne til å ytre seg, men at demonstrasjonen ikke kan gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene.

DSS har bedt dem fortsette demonstrasjonen på egnet sted, men demonstrantene har så langt ikke etterkommet dette.

DSS er i en løpende dialog med Oslo politidistrikt.

(Publisert mandag 27. februar kl. 11.22)

 

Les også: DSS ber politiet om hjelp til å avslutte demonstrasjonen i regjeringskvartalet