DSS ber politiet om å fjerne demonstranter som er til hinder for at departementet kan ivareta sin samfunnskritiske funksjon.

Demonstrantene har blitt informert om den samfunnskritiske funksjonen, og blitt bedt av DSS om å flytte seg. De har valgt å ikke etterkomme dette. Blokkerte rømningsveier ville også være til hinder for evakuering i en nødsituasjon.

 

(Publisert tirsdag 28.februar 2023, kl. 09.34)