Les også: DSS er beste statlige lærebedrift i 2019

I midten av november fikk juryen høre lærlingene selv fortelle om sine opplevelser og erfaringer som lærlinger i DSS. Juryen fikk også kunnskap om hvilke tiltak DSS gjør i oppfølgingen av sine lærlinger.

DSS en stor lærebedrift

Med sine 12 lærlinger i sikkerhetsfaget og to lærlinger innen IKT-servicefag, er DSS å anse som en stor lærebedrift. Siden 2017 har DSS bygget opp lærlingevirksomheten, spesielt i Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV), men også i IKT-servicefag og i grafiske fag.

I mars 2017 ble DSS godkjent som lærebedrift og lærlingekoordinator ble ansatt. Siden har det vært jobbet systematisk med rekruttering av lærlinger blant annet gjennom skolebesøk. Det er bygget opp en utdanning med mye praksis og med høy faglig kvalitet som ivaretar hver enkelt lærling.

V.b: Gard Johansen (DSS), Erik Hope (direktør DSS), Cathrin Rattén (lærlingekoordinator DSS), Are Langaard Jensen (direktør DSS: SAV), Marcus Iversen (lærling sikkerhetsfaget), Ragnhild Indreeide (KMD/jury), Jens Rydland (KD/jury), Turid Semb (KMD/jury). V.f.: Tor-Åge Brekkvassmo (OK-stat/jury), Sebastian Gundersen (lærling), Erlend-Wik Rushfeldt (lærling), Benjamin I. Nilsson (DSS), Marita Gulbrandsen (lærling), Gorm Schou (DSS) og Margrethe Alvær (seksjonssjef DSS)

Stor ære å bli nominert

Direktør Erik Hope sa i sin innledning til juryen at DSS ser det som er stor ære å bli nominert til prisen for beste lærebedrift. Han understreket samtidig av lærlingevirksomheten er viktig for DSS.

– Gjennom lærlingevirksomheten sikrer vi vår egen rekruttering, samtidig som vi tilbyr et læreopplegg som styrker initiativ, deltagelse og egen læring. Lærlingene er viktige for oss, vi trenger yngre medarbeidere som kan utfordre oss til å tenke smart og stille spørsmål ved vedtatte sannheter. Dessuten er vi stolte av å stå i en mange hundre år gammel tradisjon for å bidra med kunnskap til samfunnet.

Om prisen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet etablerte i 2016 en pris for beste statlige lærebedrift i 2016. Formålet med å etablere en prisutdeling for beste statlige lærebedrift er å fremme arbeidet med å øke antallet lærlinger i staten og gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent for statlige virksomheter. Informasjon om prisen og tildelingskriterier ble formidlet på regjeringen.no og OK stat  i mars 2018.

Prisen for beste lærebedrift deles ut i midten av desember.