Illustrasjon av Ingelin Killengreen og Knut Storberget til episode 6 av podkasten Godt byråkratskjønn.
Illustrasjon av podkastepisode seks med Ingelin Killengreen og Knut Storberget. (Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS)

På oppdrag fra Kommunal- og distrikts departementet (KDD) har Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) produsert podkastserien «Godt byråkratskjønn».

Podkastserien tar utgangspunkt i «Sju plikter for embetsverket» og KDDs retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Gjennom seks podkastepisoder drøfter tidligere toppolitikere og byråkrater ulike dilemmaer som kan oppstå i den praktiske hverdagen.

Tilgjengelig for alle

Podkasten er publisert på Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, og DFØs læringsplattform. Målgruppen er først og fremst ansatte i departementene, men vil også kunne være nyttige for politisk ledelse og ledere og ansatte i ytre etater.

Samarbeid

Podkasten ble produsert vinteren 2022. DSS hadde prosjektledelsen og utviklet idéskisse og manus i samarbeid med programleder Fridthjof Søgaard fra Forsvarsdepartementet og resten av departementsfellesskapet.

DSS hadde ansvaret for opptak, lydteknikk musikk, redigering og tegning av illustrasjonene til hver episode.

Hør Podkastserien «Godt byråkratskjønn».

 

Podkast-logo

Les også