Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), ved Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) skal ta inn seks nye lærlinger i sikkerhetsfaget fra 20. august 2018. Sikkerhetstjenesten i DSS tok imot sine første lærlinger høsten 2017, og tar til høsten imot det andre kullet.

DSS har for tiden seks lærlinger i sikkerhetsfaget, og fra 2018 vil det totalt være tolv lærlinger i 1.- og 2. års opplæringsløp i sikkerhetsfaget i DSS.

Godkjent lærlingebedrift

Sikkerhetstjenesteavdelingen har utarbeidet en læreplan i sikkerhetsfaget, og ansatt en lærlingekoordinator, og ble på grunnlagt av dette i 2017 godkjent som lærlingebedrift. DSS har også et tett samarbeid med Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK-stat).

Flere lærlinger i DSS

I tillegg til at Sikkerhetstjenesteavdelingen tar inn seks nye lærlinger, øker Avdeling for digitale tjenester antallet fra én til tre lærlinger fra høsten. Totalt vil DSS ha 15 lærlinger fra høsten 2018.

Se også tidligere nyhetssaker:

Om søknadsprosessen og lærlingetiden i DSS
Lærlingene har inntatt regjeringskvartalet