Vi forventer

DSS’ verdier og krav til ledere og medarbeidere.

Et tydelig verdigrunnlag for hvordan vi i DSS skal fungere er viktig for både vårt interne liv og for måten vi opptrer og oppfattes utad. De verdier vi legger til grunn for vår virksomhet er å forstå som helt grunnleggende forventninger til hvordan vi skal løse våre oppgaver og opptre internt og eksternt. Verdigrunnlaget preger DSS’ kultur og adferd.

DSS` verdier motiverer oss til innsats og gode prestasjoner:

  • Hjelpsom
  • Engasjert
  • Profesjonell  


DSS’ kundeløfte
er: Sammen for fellesskapet

Kundeløftet betyr mye for oss, både internt og ekternt, og verdiene våre skal hjelpe oss å etterleve dette løftet.


Våre kunder kan forvente at DSS:

  • følger opp deres henvendelser og holder kundene oppdatert
  • har god faglig innsikt
  • er imøtekommende og løsningsorienterte
  • lytter og sjekker at vi har forstått kundens behov

 
Våre krav til ledere følger lederplakaten: God ledelse i staten